For maximum benefit open window to full size screen     
 
Administrator til Meridiano Teatret (genopslag)

Meridiano Teatret søger en engageret administrator, som har lyst til at arbejde i et teater med mange forskelligartede kunstneriske aktiviteter, indgå i et tæt samarbejde med teatrets ledelse og være med til at nytænke strukturen og skabe nye målsætninger og samarbejdsformer for teatret.

Meridiano teatrets aktiviteter omfatter produktion af både voksenteater og børne- ungdomsteater (ofte i samarbejde eller co-produktion med andre kulturinstitutioner nationalt som internationalt), stationær spillevirksomhed i København samt både national og international turnévirksomhed.

Teatret er i øjeblikket støttet med en treårig driftsbevilling fra Kunstrådets Projektstøtteudvalg og den nuværende driftsaftale løber til og med sæson 18/19. Den 1. juni 2018 er der indgivet ansøgning til Kunstrådet om en ny treårig bevilling. Svar på denne foreligger 15. september 2018 og en ny administrator er dermed med til at organisere Meridiano og lægge projektplaner indenfor den givne bevilling.

Administratorens primære ansvarsområder er:
 • Budgetudarbejdelse og styring af budgetterne
 • Varetagelse af regnskab og løn
 • Turnesalg og turnetilrettelæggelse
 • Projektering af udenlandske gæstespil
 • Ansøgningsbudgetter og korrespondance med bl.a. Kulturstyrelsen

Desuden indgår administratoren i et samarbejde med teatrets ledelse om:
 • Sæsonplanlægning
 • Styring af sæsonen
 • Samarbejdsprojekter med andre teatre og kulturinstitutioner
 • Ansøgninger
 • Fundraising
 • PR og SoMe

Vi forventer, at ansøger:
 • Har dokumenteret erfaring med budgetudarbejdelse og budgetstyring
 • Holder af scenekunst og har nogen erfaring med den
 • Er god til at formulere sig skriftligt
 • Er god til at kommunikere, evner at bevare overblikket og har overskud til de enkelte mennesker i en hverdag med mange forskellige opgaver
 • Kan byde aktivt ind og samarbejde om den fortsatte udvikling af teatrets organisation

Vi kan tilbyde et positivt og tæt samarbejde og en dynamisk og inspirerende arbejdsplads med høje kunstneriske ambitioner og varierede aktiviteter i ind- og udland.
 • Tiltrædelse 1. september 2018 (med overdragelse 1.-15. september samt evt. august)
 • Ansættelsesvilkår: fuld tid 37 timer
 • Løn iht. til gældende overenskomste for Dansk Teater (det tidligere TIO)

Ansøgningsfrist hurtigst muligt, eller senest: 31. juli 2018. Ansættelsessamtaler 6., 7. og 8. august 2018.

Vækker dette din interesse og er du interesseret i at høre mere inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte teatret på:

Telefon +45 45 20 20 90.

Kortfattet ansøgning samt Cv og referencer/anbefalinger sendes til: info@meridiano.dk